De psychologiepraktijk Teylingen is een praktijk die zich richt op milde psychische klachten bij zowel volwassenen als kinderen. In het intake gesprek wordt het probleem waar u voor bent gekomen besproken. Na het maken van de eerste afspraak bereidt u zich op het gesprek voor door een duidelijk doel te formuleren wat u met de gesprekken wenst te bereiken. Indien mogelijk wordt in het intakegesprek met u besproken hoe lang de gesprekken kunnen gaan duren. Veelal krijgt u vragenlijsten mee (bijvoorbeeld NPV-II, SCL’90, UCL, UBOS) om meer inzicht in de klachten te krijgen en hoe u met de klachten tot dan toe bent om gegaan. Er wordt van u een actieve houding verwacht, zodat de klachten niet langer hoeven te duren dan voor de begeleiding noodzakelijk is.
Er wordt met uw huisarts samen gewerkt en zal deze met uw instemming bericht krijgen dat u zich heeft aangemeld. Na afronding van de gesprekken zal hij ook weer over het verloop worden geïnformeerd. Na vijf jaar wordt met uw goedkeuring de verslaglegging vernietigd.
De praktijk is aangesloten bij de erkende beroepsverenigingen zoals het Nederlands Instituut van Psychologen NIP en de Nederlandse vereniging van orthopedagogen NVO. Beide beroepsverenigingen kennen een klachtenprocedure.

Cliënten zijn m.i.v. 1 januari 2008 verplicht om op het eerste consult hun zorgpas van de ziektekostenverzekering mee te nemen. In het kader van wettelijke regelingen is de hulpverlener verplicht deze gegevens te controleren.